Zarządzanie Sprzedażą I Marketingiem


Jest trenerem CIM w firmie questus, twórcą planów i strategii marketingowych oraz systemów mierzenia efektywności działań marketingowych, zarówno z rynku B2C, jak i B2B. Marketing i zarządzanie studia W swojej pracy kładzie nacisk na balansowanie działań sprzedażowych oraz wizerunkowych, które mają w efekcie przynosić firmom wymierne korzyści. Przekażemy Ci również informacje na temat budowania baz danych, kreowania, rozpowszechniania i zarządzania treściami, a także technik sprzedażowych oraz najnowszych trendów w marketingu i public relations. Będą mogli pracować również jako samodzielni przedsiębiorcy, analitycy w firmach konsultingowych oraz w różnych obszarach zarządzania organizacjami, takimi jak finanse, marketing, zarządzanie personelem. Mogą również prowadzić własne firmy produkcyjne i handlowe. Słuchacze w ciągu trwania studiów oraz do 5 miesięcy od ukończenia studiów otrzymują stałe wsparcie merytoryczne ze strony firmy Ideo Force – Partnera merytorycznego kierunku. PR. Prezes Zarządu agencji e-marketingowej Ideo Force Sp.

Partnerem merytorycznym kierunku jest agencja e-marketingowa Ideo Force wywodząca się z istniejącej od 1999 roku Agencji Interaktywnej i Internet Software House – Ideo. Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności e-marketingowych wydawany przez firmę Ideo Force cenioną w branży usług i technologii internetowych. Od 2014 związana jest z agencją Ideo Force gdzie pełni funkcję Client Service Director. Obecnie pełni rolę interim managera w Opinionie, jednej z największych firm wizualizacyjnych w Europie. Dają wykształcenie pozwalające podjąć przace w działach marketingu i/lub sprzedaży przedsiebiorstw każdej branży. Chciałbym podjąć pracę w zawodzie związanym z moim wykształceniem, ale nie do końca wiem co mógłbym robić po takim kierunku? Będą gotowi do pracy na takich stanowiskach jak: kierownik działu sprzedaży, specjalista ds. Kamil Ziomek – specjalista ds. Oznacza to konieczność ciągłego doskonalenia metod zarządzania w niesamowicie konkurencyjnym świecie biznes

Koszt certyfikatu dla studenta – 0 zł (w przypadku certyfikatu technology expert konieczność pokrycia kosztów dojazdu na egzamin). Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): j. Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka (test), j. Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka; konkurs ocen na świadectwie dojrzałości: matematyka, historia, geografia lub j. Kryteria przyjęć: test kwalifikacyjny: ekonomia (poziom studiów licencjackich SGH); dwa j. Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: matematyka lub geografia, lub historia (test – kandydat wybiera dwa przedmioty spośród trzech); j. Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test): matematyka, geografia, j. Kryteria przyjęć: egzamin pisemny (test); matematyka, j. Kryteria przyjęć: rozmowa kwalifikacyjna: konkurs świadectw: biologia lub matematyka, chemia lub fizyka, j. Kryteria przyjęć: do 50% limitu miejsc – dla kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny na studia dzienne; pozostali – konkurs świadectw: j.

Kryteria przyjęć: egzamin ustny: matematyka, fizyka lub informatyka, lub j. Kryteria przyjęć: egzamin pisemny: zintegrowany test z geografii, matematyki i j. Kryteria przyjęć: konkurs świadectw dojrzałości: matematyka, j. Absolwent MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończył studia MBA Oxford Brookes University, the Advanced Certificate in Marketing (CIM), marketing i zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i program Marketing Training w Orlando (USA) oraz kilka kierunków studiów podyplomowych związanych z nowoczesnym marketingiem. Studia na specjalności marketing i zarządzanie sprzedażą skupiają się na zagadnieniach związanych z działaniami marketingowymi przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Studia na specjalności Marketing i zarządzanie sprzedażą skupiają się na wiedzy z zakresu zachowań rynkowych konsumentów, marketingu usług i handlu, specyfiki reklamy w Internecie, planowania kampanii reklamowych i akcji promocyjnych, analizy rynku w różnych przekrojach, strategii marketingowych i konkurencji oraz psychospołecznych aspektów reklamy.

Absolwenci kierunku zarządzanie specjalności marketing i zarządzanie sprzedażą mają możliwość uzyskania certyfikatu SPSS. Za rok kończę studia na mało perspektywicznym kierunku marketing i zarządzanie. Dlaczego zarządzanie i marketing są tak ważne dla biznesu? Marketing – jest to nauka i sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego. Nauka prowadzona jest w formie warsztatów i case studies, które dokładnie odzwierciedlają aktualne realia. Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci zdobywają praktyczne umiejętności. Wszyscy studenci uczestniczący w akredytowanych zajęciach po ich zaliczeniu na ocenę co najmniej dobrą uzyskują certyfikat SPSS technology junior expert, a 3 studentów, którzy zaliczą test zewnętrzny – certyfikat SPSS technology expert. Akredytacji podlegają zajęcia, w ramach których studenci poznają zasady korzystania z programu SPSS – warsztaty komputerowe i narzędzia informatyczne w analizie danych.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *