Beruf Teleagent

Jedną z najważniejszych usług marketingu bezpośredniego jest telemarketing. Główną misją nowoczesnego telemarketingu jest zapewnienie efektywnej sprzedaży telefonicznej. Dobry teleagent powinien być superkomunikatywny, znać wszystkie najbardziej efektywne i nowoczesne strategie usług telemarketingowych.

Ma następujące obowiązki:

 • Kontaktowanie się z potencjalnymi lub obecnymi klientami w celu poinformowania ich o produkcie lub usłudze za pomocą skryptów
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące produktów lub firmy
 • Zadawanie pytań w celu zrozumienia wymagań klientów i sfinalizowania sprzedaży
 • Wprowadź i zaktualizuj informacje o kliencie w bazie danych
 • Przyjmuj i przetwarzaj zamówienia w dokładny sposób
 • Zajmij się skargami, aby chronić reputację firmy
 • Rozmowy kwalifikacyjne i nie tylko

Oferowane przez nas usługi telemarketingowe:

 • Telesprzedaż
 • Centrum telefoniczne
 • Szkolenia telesprzedażowe / infolinie
 • CATI

Nasi specjaliści telemarketingu trzymają się podstawowych i skutecznych strategii świadczenia usług, a jednocześnie stosują kreatywne podejście.

Technologia CATI może być wykorzystywana do wielu celów, m.in. do analiz konsumenckich, analizy zwyczajów medialnych, słuchalności radia i telewizji, oceny skuteczności kampanii reklamowych, prowadzenia badań omnibusowych (prowadzonych jednocześnie dla wielu klientów i na wiele tematów), audytu i ewaluacji rozmów telefonicznych i innych.

Operator jest twarzą firmy, która jest przedstawiana podczas komunikacji z respondentem. W związku z tym konsumenci starają się od czasu do czasu śledzić sukcesy pracowników call center. A to urządzenie pozwala konsumentom podsłuchiwać rozmowy operatorów, co nie tylko pozwala im korygować błędy, ale także daje im kontrolę nad skutecznością ankiety.

Należy również zwrócić uwagę na to, czym zajmuje się administrator systemu CATI. Powinieneś dać mu możliwość monitorowania aktywności operatorów, np. kto jest w systemie i ile czasu w nim spędza, a także dostęp do informacji o ankiecie i możliwość podsłuchiwania rozmów operatorów.

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki automatyzacji. System usprawnia proces przeprowadzania wywiadów i wypełniania ankiet. Dzięki istniejącym już pustym polom, operator nie musi ręcznie wybierać numeru telefonu, tworzyć formularza ankiety, ręcznie go wypełniać, czy ręcznie wpisywać do bazy danych. Wiele z tych metod jest usprawnionych do granic możliwości.

Łatwe w użyciu gui. Operator powinien korzystać z przyjaznego dla użytkownika interfejsu zewnętrznego, który nie wymaga specjalnego szkolenia i na który nie mają wpływu wewnętrzne procesy programu.

Logika jest dostępna. Tylko te pytania, na które należy odpowiedzieć w oparciu o wcześniejsze odpowiedzi rozmówcy, pojawiają się na ekranie operatora podczas wywiadu i wypełniania kwestionariusza; jeśli użytkownik wraca i zmienia odpowiedzi, urządzenie automatycznie kieruje go przez nowe gałęzie logiczne i kasuje stare.

Sprawdź, czy nie ma błędów. Niespójności we wprowadzonych danych można prześledzić od początku wypełniania kwestionariusza. Można określić prawidłowe zakresy odpowiedzi, które nie zostaną przekroczone.

Wygodna administracja – szef ma cały czas oko na operatorów, wyszukując i naprawiając ewentualne błędy w rozmowie.

Ponieważ nie wiadomo z góry, do jakiej grupy będzie należał aktualny wywiad, automatyzacja systemu zarządzania kwotami pozwala na precyzyjne zamknięcie kwot. Innymi słowy, w zależności od odpowiedzi respondenta, system przypisuje wywiad do jednej z dwóch kwot.